Iskolánk története

Szécsény város oktatási életének története igazán színes. Számos alkalommal születtek új intézmények vagy a meglévők olvadtak be egy másikba.

A II. világháborút követően Szécsényben számos változáson ment keresztül az oktatás. A felekezeti iskolák (katolikus és evangélikus) 1948-ban a nagypolitika döntései miatt megszűntek. Az így kialakított egységes igazgatású Állami Általános Iskola fiú- és leányiskolája 1962-ig működött. Ekkor a település két részre történő osztásával létrejött a Mikszáth Kálmán Általános Iskola (volt leányiskola, Kossuth úttól nyugatra) és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (volt fiúiskola, Kossuth úttól keletre). A két iskola közötti egészséges versengésről és szakmai együttműködésről is hírt adnak a korabeli források.

A nagyközség települési tanácsa 1979 őszén nagy változásokat léptetett életbe: a két iskola összevonásra került II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola néven. Ekkor még két épületbe jártak a diákok. Az egyesítés egyik okaként az épülő új épületet jelölték meg, de szerepet játszott a döntésben az irányító-ellenőrző funkció jobb kihasználása, a szülők között tapasztalt versengés az iskolaválasztás kapcsán és a minőségibb pedagógiai munka kialakítása. Az alacsony gyermeklétszám miatt ekkor szüntették meg a Benczúrfalván és Pösténypusztán működő tagiskolákat is. Az így kialakított intézmény igazgatója Juhász Lajos lett, aki korábban a Mikszáth iskolát vezette. Az első évben mintegy 860 kisdiák járt az iskolába. 1980 augusztusában átadásra került a modern, korabeli igényeknek megfelelően kialakított Magyar úti épület, amely a maga 12 tantermével biztosította, hogy megszűnjön a délutáni oktatás. Ekkoriban csak a 4-8. osztályok jártak ide, a kisebbek a volt Mikszáth iskolát és a Kossuth úti épületet használták.

Az iskola működése a város oktatásának egyik fénykora a nehéz történelmi helyzet ellenére is: Kovács György igazgatósága alatt 1994-ben beépítésre került a Magyar úti épület tetőtere, így végre valóban egy épületbe járhattak az általános iskolások.

1994-ben a város új iskolával gazdagodott: a korábban megszűnt Nógrádi Sándor Gimnázium helyett (nem jogutódként) alakult meg a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, amelyben 191 tanuló kezdte meg első tanévét. Az igazgatói feladatokat a tapasztalt és elismert Szerémy Gyula kapta meg és látta el közmegelégedésre. Az első tanév a Kossuth úti (polgári iskola) épületben zajlott s csak 1995-ben költözött el (vissza) a gimnázium a Rákóczi úti épületbe. Az első időszakban a tanulólétszám gyorsan növekedett. Az iskola hamar a város kulturális életének szerves részévé vált: a Kőrösi Napok, a Kőrösi-gála, a Jótékonysági est, az énekkar, a Benczúr-galéria, a város hírnevét öregbítő tanulmányi és sporteredmények révén. 1998 őszén indult el a szakközépiskolai képzés, amelynek segítségével jelentősen fejlődött eszközparkunk. Az iskola szerepe a helyi és a környékbeli falvak legtehetségesebb tanulóinak felkarolásában kiemelkedő volt.

Városunk képviselő-testülete 2006-ban összevonta az óvodát és az általános iskolát, majd 2007-ben ehhez csatolta a középiskolát. Így jött létre a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, amelyhez csatlakozott a nagylóci és a nógrádszakáli óvoda és általános iskola is. E rendkívül összetett intézményben az igazgatói feladatokat a Kőrösit 2001 óta vezető Gyarmati Attila látta el, aki 2008 február 7-én tragikusan hirtelen és fiatalon elhunyt. E hatalmas veszteséget követően Istók Ferencet bízták meg az igazgatói feladatok ellátásával. 2008 őszétől utóda Zsolnai Györgyné lett, aki 2013-ig vezette iskolánkat.

2013 ősze újabb változásokat hozott az immár a Klebelsberg Központ révén állami fenntartású iskolánk életében. A városban ekkor alapított Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium a diákok és a pedagógusok jelentős részét átcsábította. A tanári kar élére ekkor Győrki Marianna állt és megbízott igazgatóként magára vállalta azt az embert próbáló feladatot, hogy az önhibáján kívül rendkívül nehéz helyzetbe került iskolát életben tartsa. A 2009-ben teljeskörűen felújított Magyar úti épület elvesztését követően a korábbi Kőrösi Gimnázium lett az „új Rákóczi”. Ekkor az iskola gimnáziumi, szakközépiskolai és általános iskolai képzéssel rendelkezett (de jellemző a helyzetre, hogy alsó tagozaton összevont osztályok működtek) és kötelékünkbe tartozott a nagylóci és a nógrádszakáli iskola is.

Pancsovai Gergely 2014-ben kezdődő igazgatósága alatt újabb változások zajlottak le. 2014 őszén a nógrádszakáli helyszín megszűnt. 2017 tavaszán elköszöntünk az utolsó szakközépiskolai osztálytól, míg ősszel a Hollókői Általános Iskola került kötelékünkbe tagintézményként. 2020 őszén átadásra került a Szomszéd László tornaterem, mely máig javítja a testnevelés oktatás körülményeit. 2021 tavaszán az utolsó gimnáziumi (és egyben középiskolai) osztályunk vett végső búcsút sikeres érettségivel intézményünktől, továbbá 2021 szeptemberétől a nagylóci feladatellátási hely is kivált közösségünkből.

Iskolánk eddigi vezetői

Gyarmati Attila2007-2008
Istók Ferenc (megbízott igazgató)2008
Zsolnai Györgyné2008-2013
Szenográdi Tamás (megbízott igazgató)2013
Győrki Marianna2013-2014
Pancsovai Gergely2014-hivatalban