Egyéni munkarend 2020-21

Egyéb kategória

Tisztelt Szülők!

Amennyiben gyermeküknek a következő tanévben egyéni munkarendre van szüksége és ennek hatálya 2020. augusztus 31-én lejár, akkor alapos indoklást követően kérelmüket az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani 2020. június 15-ig.

Ha azt szeretnék, hogy gyermekük a továbbiakban mentesüljön a mindennapos iskolába járási kötelezettség alól, úgy
kérelmezniük kell az egyéni munkarend engedélyezését az Oktatási Hivataltól.

Az alábbi linken a kérelem benyújtásának folyamata olvasható:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend

A kérelmet itt lehet kitölteni, majd letölteni:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend_kerelem_szuloi